Historie

Flétna je jedním z nejstarších dechových nástrojů lidské civilizace. Byla známa již starým Egypťanům, Řekům a Římanům. Dokazují to i archeologické výzkumy. Jako materiál na výrobu fléten byly používány nejrůznější druhy dutých dřevin, bambusu nebo kostí. Nejstarší známé vyobrazení předchůdců zobcové flétny pocházejí z 11. - 13.století. Původně byla z jednoho kusu dřeva, později se rozdělila na tři části.

Zobcové flétny, především flétna altové, popř. sopraninová, dosáhli svého největšího rozkvětu v 16. století. Proti renesanční flétně barokní nástroj řadu technických vylepšení. Zužující se vrtání rozšířilo rozsah přes dvě oktávy a dvojdierky pro poslední dva tóny přidaly další chromatické tóny. Flétna také získala typický barokní vzhled a výrobky barokních nástrojárny jsou dodnes působivými výtvarně uměleckými díly. Touto proměnou procházela flétna od poloviny 17. do počátků 18. století. Nejčastěji hudební formy psané pro zobcové flétny byly sonáty a triové sonáty, s doprovodem pro basso continuo. Neméně početnou skupinu tvoří koncerty pro sólovou zobcovou flétnu a orchestr. Mezi autory píšící pro zobcovou flétnu patří například Daniel Purcell, Henry Purcell, J.Ch. Pepush, J.Ch. Pez, Johan Sebastian Bach, G.Ph. Telemann, G.F. Handel, A. Vivaldi, Benedetto Marcello, G. Finger či J.J. Quantz.

              J.Ch. Pepush                                A. Vivaldi                      


Do poloviny 18. století byly zobcové flétny vysoce ceněny v celé Evropě, ale brzy nastal pokles její obliby. Flétna náhle mizí z hudební praxe na více než 150 let. Příčinou jejího zániku byla především malá schopnost dynamických odstínů a matný, jednotvárný tón, který se v rostoucím orchestru nemohl příliš uplatnit. Průkopníkem znovuzrození zobcové flétny byl Angličan Edgar Hunt, který napsal obsáhlou knihu Zobcová flétna a její hudba a založil první školu hry na zobcovou flétnu v roce 1935 v Londýně, která funguje dodnes. Do 60. let 20.století se zobcová flétna začala masově používat při hudební výchově a později nastal posun k profesionálnímu chápání tohoto nástroje. V dnešní době se flétna uplatňuje především při interpretaci staré hudby v původním nástrojovém obsazení, ale pronikla i do soudobé "klasické" a avantgardní hudby, jazzu i popu.