Systémy

Barokový a Nemecký systém

Prvním výrobcem zobcových fléten ve 20.století byl jejich "objevitel" Arnold Dolmetch. Flétny se později vyráběly iv Německu, ale s malou odlišností. Poprvé byla Dolmetchova flétna veřejně použita na festivalu v HASLEMERE roce 1925. Dva Němci Max Seiffert a Peter Harlan si na tomto festivalu jeho zobcové flétny koupili a odvezli do Německa, kde začali vyrábět jejich kopie. Bohužel neznali správné hmaty, tzv.. vidličky, a otvory na flétně upravili tak, aby flétna zněla při postupném otvírání otvorů. Vytvořili tedy "německý systém," který se dnes spíše neužívá a přednost je dávána klasickému vidličkovému "baroknímu systému." Především, kvůli nemožnosti správně zahrát spodní dva chromatické tóny (cis, dis u fléten v C ladění) a další tóny v druhé oktávě. Rozdíl mezi těmito dvěma systémy vidíte na obrázku. Dírka č. 5 (třetí od zespodu) je u barokního systému největší z celé řady otvorů - obr. vlevo. Naopak nejmenší je tato dírka u německého systému vpravo