Nové rubriky

11.05.2012 11:48

Dnešným dňom sme spustili niekoľko nových rubrík. Jedná sa o nasledovné rubriky: Informácie, História, Hudobné ukážky a Hranie. V jednotlivých rubrikách nájdete ďaľšie informácie a veci o tomto nástroji. Konkrétne v rubrike Informácie nájdete základné informácie, zloženie, druhy, video z výroby zobcovej flauty a ďaľšie informácie. V rubrike História nájdete stručnú históriu tohto nástroja. V Hudobných ukážkach nájdete niekoľko videí z hrania na zobcovú flautu. A nakoniec v rubrike Hranie nájdete základy hry na zobcovú flautu a tiež tabuľky z hmatmy a tónmy