Webová prezentácia bola spustená

27.03.2012 12:54

Dnes sme spustili webovú stránku o zobcových flautách, budeme sa snažiť zhrnúť sem tie najdôležitejšie informácie o zobcových flautách a mnoho ďaľšieho

o tomto hudobnom nástroji.