Ak sa chcete na flaute naučiť naozaj dobre hrať, odporúčame vám zakúpiť si Školu hry na zobcovú flautu od Ladislava Daniela - FLAUTO DOLCE.

 

Škola hra na sopránovú zobcovú flautu (3 časti):

 

Škola hry na altovú zobcovú flautu: