Základné techniky

Samozrejme že predtým, ako začnete hrať na akýkoľvek nástrojm musíte mať aké-také znalosti (apoň tie úplne základné) z hudobnej teórie a zobcová flauta v tomto smere nie je výnimkou. Ak tieto znalosti nemáte, tak to najzákladnejšie sa dočítaťe TU.

 

1.Držanie flauty :
             
      
 
 
2.Nasadenie tónov (nôt):
Pri nasadzovaní tónov robím jazykom phyb ako privaslovovaním .
Ak sú však noty spojené oblúčikom nasadíme iba prvý tón (notu) v tomto prípade d.
 
3.Hmaty
Ak neviete koľko dierok zakriť pri akom tóne tak sa riedte tabuľkov hmatov. Tabuľky hmatov nájdete TU