Systémy

Barokový a Nemecký systém

Prvým výrobcom zobcových fláut vo 20.storočia bol ich "objaviteľ" Arnold Dolmetch. Flauty sa neskôr vyrábali aj v Nemecku, ale s malou odlišnosťou. Prvýkrát bola Dolmetchova flauta verejne použitá na festivale v HASLEMERE roku 1925. Dvaja Nemci Max Seiffert a Peter Harlan si na tomto festivale jeho zobcové flauty kúpili a odviezli do Nemecka, kde začali vyrábať ich kópie. Bohužiaľ nepoznali správne hmaty, tzv. vidličky, a otvory na flaute upravili tak, aby flauta znela pri postupnom otváraní otvorov. Vytvorili teda "nemecký systém," ktorý sa dnes už skôr neužíva a prednosť je dávaná klasickému vidličkovému "barokovému systému." Predovšetkým, kvôli nemožnosti správne zahrať spodné dva chromatické tóny (cis, dis u fláut v C ladenie) a ďalšie tóny v druhej oktáve . Rozdiel medzi týmito dvoma systémami vidíte na obrázku. Dierka č 5 (tretia od zospodu) je u barokového systému najväčší z celej rady otvorov – obr. vľavo. Naopak najmenší je táto dierka u nemeckého systému vpravo.