Zloženie

Zobcová flauta sa skladá z troch častí: hlavica (niekedy nesprávne celá nazývaná zobec), telo (nazývaná tiež korpus) a nôžka (tiež nazývaná pätka). Tieto časti sa spájajú v čapoch, ktoré sú u drevených fláut, ako u iných nástrojov, obklopené korkom či niťou. Plastové flauty toto "tesnenie" nemajú. Vedľa tohto usporiadania sú flauty vyššieho ladenia, ktoré sú vyrábané napríklad z dvoch alebo aj z jedného kusu dreva - nedajú sa teda rozkladať. Naopak flauty basové majú aj viac ako tri časti, plus tzv. esíčko pre pohodlnejšie hru a pomocné klapky sú už nevyhnutnosťou.